AIDS cinsel hastalık mıdır?

AİDS bir cinsel hastalık mıdır?

Hayır. AİDS veneryen hastalıklardan sitiliz ve belsoğukluğu gibi cinsel ilişki ile bulaşmakla birlikte cinsel ilişki yolu dışında da bulaşabilen bir hastalıktır. Sözedildiği gibi kullanılmış en­jektörler ve kan ürünleri yoluyla. Batı Almanya’da cinsel hastalıklarla mücadele için 23 Temmuz 1957′de çıkarılan kanun şu dört hastalığı veneryen hastalık olarak kabul etmektedir: Sitiliz, belsoğukluğu (gonore), ulcus molle (yumuşak şankr), veneryen lenf çı­banı, lenfgranüloma venereum ya da inguinale). Cinsel ilişki yoluyla taşınan diğer hastalık­lar ‘cinsel ilişki ile taşınan hastalıklar” adını al­maktadırlar. Bunlar mantar enfeksiyonları, trikomonaslar, B-Hepatit, genital herpes, klamidyalar ve en son olarak da AlDS’dir.

AİDS bir salgın mıdır?

Evet. Salgın bilimsel olarak çok net bir tanım değildir, daha çok tarihsel bir kavramdır. Bir­denbire çok sayıda insan ağır bulaşıcı bir has­talığın pençesine düşerse salgından söz edilir.

AİDS bir pandemi midir?

Evet. Bulaşıcı hastalık ülkeden ülkeye, bir kı­tadan diğerine yayılıyorsa pandemiden sözedilir. Örneğin grip de pandemi yaratabilir.

Hasta olan kişilerin sayısı Alman­ya’da nasıl belirlenmektedir?

Doktorlar hasta kişileri Sağlık Bakanlığı’nın ta­limatı üzerine Berlin’deki Sağlık Bakanlığı’na ait merkeze bildirmek zorundadırlar. Hasta ki­şilerin değişik zamanlarda değişik yerlerdeki hekimlere başvurmaları sözkonusu olabilece­ğinden rakamlar istatistiklere yanlış yansıya-bilmektedir. Yine de aşağı yukarı anlamlı ka­bul edilecek bir istatistik elimizde bulunmakta­dır.

Almanya’da enfekte olmuş kişi sayı­sından çıkarılacak sonuç nedir?

Bugün hastalık tablosu içinde olan kişiler orta­lama sekiz ila on yıl önce mikrobu almış kişilerdir. Hastalığa yakalananların sayısı on ila onbeş yıl önceye gidildiğinde Almanya’daki or­talama AİDS enfeksiyonu oranını yansıtmak­tadır. İleriki yıllarda hastalananların sayısında kuvvetli bir artış beklenmektedir. Bugünkü en­feksiyon oranı kendisini beş ila on yıl sonra belli edecektir. Burada önemli olan hasta sayı­sının kendini ikiye katladığı süredir. Bu süre başlangıçta birkaç ay iken yarım yıla kadar yükselmiş, 1990 Aralığı’nda oniki aya kadar yükselen bir artış göstermiştir. Bu yavaşlama­nın sürmesini ummaktayız.

Hastalıkla mücadelenin başarılı oldu­ğunu varsayalım. Bu sonuç istatistik­lere ne zaman yansır?

En erken beş ile on yıl sonra. AİDS’e yakala­nanların sayısında bir azalma olup olmadığı istatistiklere yansıyabilir.

İki katına çıkış süresinin önemi ne­dir?

Bu süre salgın bir hastalıkta hastalığa ilk ya­kalananların sayısının iki katı artış gösterince-ye kadar geçen zamandır. Salgının hangi hız­la yayıldığını ifade eden bir ölçüdür. AİDS için bu süre başlangıçta bir kaç aydı, çünkü hasta olanların sayısı oldukça azdı. 1986 Ekim’inde hastalığın on ayda iki misli artış gösterdiği saptandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzellik

Diyet

Anne - Bebek