Bebeğinizin zekâsını geliştirme yolları

Bebeğinizin sizden aldığı genetik miras ile doğumdan sonraki ilk yıllarda karşı karşıya kaldığı uyarıcılar ve deneyimler, onun zekâsının şekillenmesini sağlıyor. Beyin için, zekânın vücutta konumlandığı organ denilebilir. Beyin, hala pek çok bilinmeyenle dolu. Ancak, özellikle son yıllarda yapılan beyin araştırmaları; beynin yapısı, bölümleri ve bu bölümlerin fonksiyonları ile ilgili olarak bizi çok daha fazla bilgilendirdi.

Zihinsel kapasite
Bebek, beyni milyarlarca sinir hücresi ile donatılmış olarak dünyaya gelir. Sinir hücreleri, bebeğin karşı karşıya kaldığı her deneyim ve uyarıcı karşısında birbirleri arasında bağlantı kurar. Bu bağlantılar tekrarlanırsa, kalıcı hale gelir ve kocaman bir ağa dönüşür. Bu ağ, bir ömür boyunca kullanılacak olan zihinsel kapasiteyi barındırır. Bu, bebeklik döneminin zihinsel gelişim konusunda ne kadar belirleyici ve önemli bir dönem olduğunu bize gösteriyor. Bebeğinizin sizden aldığı genetik miras ve doğumdan sonraki ilk yıllarda karşı karşıya kaldığı uyarıcılar ve deneyimler, onun zekâsının şekillenmesini sağlıyor.

Sağ ve sol beynin görevleri nelerdir?
Bebeğimizin beyninin her iki tarafını da etkin bir biçimde kullanması, ona neler sağlar? Sağ beyin; bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler. Tasvir ve semboller kullanır; resimlere, şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler dışında; müziğe vücut diline, dokunmaya tepki verir. Sezgicidir, önsezilerini ve hislerini takip eder. Nesnelerle soyut değil, duygusal olarak ilişki kurar. Uzaysal ilişkileri kullanır. Duygusal ve yaratıcı taraftır. Görerek ve duyarak öğrenir. Fanteziye, şiire, mecaza meraklıdır. Ayrıca vücudun sol bölümündeki duyusal organları ve vücut hareketlerini kontrol eder.

Sol beyin; konuşma ve dil merkezidir. Analitik (adım adım) düşünür. Mantıklı (akılcı yaklaşım) ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Ayrıntıcıdır. Sayısal işlemlerde üstündür. Sebep- sonuç ilişkilerini kullanır. Ayrıca vücudun sağ tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

Her iki taraf da etkindir
Sağ ve sol beyin, ilk zamanlarda zannedildiğinden çok daha bütünsel olarak işler. Beynin her iki tarafını da etkin bir biçimde kullanabilen bireyler, zihinsel kapasitelerini iki kat değil kat kat artırmış olur. Bu nedenle, çocuklarımızın hem yaratıcılıklarını (sağ beyin) hem de mantıksal düşünme güçlerini (sol beyin), ilk yıllardan itibaren desteklemeliyiz.

Uygun ortamı yaratın
Klasik eğitimler, daha çok sol beyin kullanımını desteklediği için pek çok yaratıcı yetenek, yetişkin yaşlara aktarılamadan körelmektedir. Klasik IQ testleri de daha çok sol beynin işlevlerine ilişkin verileri değerlendirir. Oysaki çocuklarımıza, mantıksal düşünme güçlerini destekleyecek ve yaratıcı çözümler geliştirmelerine yardımcı olacak bir ortamı daha okul öncesinde sunmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzellik

Diyet

Anne - Bebek