En güzel erkek bebek isimleri

Erkek bebek bekleyen anne-babaların en büyük sorunlarından biri de şüphesiz en güzel erkek bebek isimleri araştırması yapmaktır.

En güzel erkek bebek isimleri

Erkek bebek müjdesi alan ebeveynlerin en güzel erkek bebek isimlerini öğrenip içlerinden en beğendiklerini seçerek doğacak çocuklarına vermek isterler. Anne-babaları bu zahmetten kurtarmak için gerek son dönemde popüler olan gerekse her dönem revaçta en güzel erkek bebek isimlerini sizler için araştırdık.

İşte her dönem popülerliğini koruyan, son dönemlerde moda olan veya nadir bulunan erkek bebek isimleri ve anlamları…

Bebeğinize isim bulma konusunda kararsız mısınız? O zaman doğru yerdesiniz! Pudra.com olarak sizler için en güzel erkek isimlerini üç gruba ayırdık: her dönem popüler isimler, son dönemlerde popüler isimler ve nadir isimler olarak…

Her dönem popüler en güzel erkek bebek isimleri

Abdullah: Allah’ın kulu, Allah’a ait olan, onun yolundan giden kişi
Abidin: Dua eden, duacı
Acar: Güçlü, gürbüz, dinç, iriyarı, yiğit, atılgan, gözü pek, kabadayı, çalışkan, Becerikli, çevik
Adaş: Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş
Adem: Allah’ın yarattığı ilk insan, adam
Adil: Adaletli, hakça davranan
Adnan: Eski Türk isimlerinden, İki gökyüzü, iki cennet anlamında
Agah: Bilgili, bilen, haberli, uyanık

Baha: Değer fiyat, kıymetinin karşılığı, Ederi
Bahadır: Yiğit, kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
Bahri: Denizle ilgili, denizci, denizin gücü, sonsuzluğu
Bahtiyar: Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan
Baki: Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
Balaban: Bir tür yırtıcı kuş, iri cins bir tür doğan cinsi kuş
Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek
Barbaros: “Barba Rosse” Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad
Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması
Barlas: İyi savaşa, savaşçı yiğit

Can: İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
Candemir: Canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı
Caner: Yürekten sevilecek kimse
Cankut: Kutlu kimse, uğurlu can
Canol: “Yaşamım ol, canım ol, bana can ol”
Canpolat: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse
Cansın: Çok cana yakınsın
Cantekin: Biricik can, can şehzade
Celayir: Moğolların kollarından birinin adı
Cengiz: Yılmaz, dönmez, yumuşamaz kimse, güçlü kimse, asıl adı Timuçin olan ve Büyük Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Türk hanı, Cengiz Han
Ceyhun: Orta Asya’da bir ırmak
Cindoruk: Bir dağın en yüksek noktası, doruğu
Coşkun: Coşmuş olan, kabına sığmayan

Çağan: Mutlu gün, bayram
Çağatay: Cengiz Han’ın oğlu
Çağdan: Çağın içinden
Çağdaş: Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır
Çağlar: Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar
Çağlayan: Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan
Çakır: Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse
Çelebi: Bey, ağa, görgülü ve ince kimse
Çelik: Su verilip sertleştirilen demir, polat
Çetin: İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, Kolay olmayan, sert, sarp

Dağhan: Oğuz Han’ın oğlu, eski Türk inanışına göre doğa tanrılarından
Deha: Dahi, zekâ bakımından çok üstün olan
Demirel: Güçlü el
Demirkan: Sağlam ve güçlü kan
Demirol: Demir gibi güçlü ol

Ecevit: Afacan, ele avuca sığmaz, çok yaramaz
Edip: Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi
Edis: Değerli, ulu yüce, yüksek
Ediz: Değerli yüksek
Efdal: En değerli en yüksek
Efe: Batı Anadolu yöresi yiğitlerinin ortak adı
Egemen: Bir yere hâkim olan
Ekber: Kebir kelimesinden, En büyük
Ekrem: Pek cömert, iyiliksever
Emin: Güvenilen, inanılan kimse
Emir: Reis, aşiret başı, Emreden
Emrah: Saz çalıp oynayan
Emre: Âşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş
Ender: Seçkin, eşi benzeri az bulunan

Fadıl: Erdemli, üstün kişi
Fahir: Övünülecek kadar, övünen, gösterişli ve değerli
Fahrettin / Fahri: Karşılıksız kabul edilen görev, iş
Faik: Başkalarından daha ileri, üstün
Faruk: Bir işi sonuca ulaştıran
Fatih: Fetheden, fetih yapan
Fazıl: Erdemli, manevi değerce üstün
Fehmi / Fehim: Anlayışlı, çabuk kavrayan
Ferdi: Bireysel, tek başına
Ferhat: Rahatlık
Feridun: Tek başına, eşsiz
Ferit / Ferid: Eşsiz benzersiz
Ferruh: Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü
Fethi: Fethiye ilişkin
Fevzi: Kurtuluş ve zafere ilişkin, selamet
Feyyaz: Bereketli, gür, verimli, eli açık
Feyzi: Verimlilik, bolluk
Fırat: Türkiye’den geçip Basra’ya dökülen nehir
Fikret: Düşünce, fikir, zihin, akıl, kuruntu
Fikri: Düşünce ile ilgili, fikir sahibi
Fuat / Fuad: Yürek, kalp gönül

Galip: Yenen, üstün gelen
Gani: Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen
Gazi: Savaşta yara alan
Gediz: Su birikintisi, gölcük, Ege Bölgesi’nde bir akarsu, adını bu akarsudan alan bir ilçe
Gencay: Yeni doğan ay, ilk ay
Gencer: Delikanlı, genç yiğit
Gençay: Yeni doğan ay, ilk ay
Gençer: Delikanlı, genç yiğit
Giray: Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen unvan
Gökalp: Gök gözlü yiğit
Gökay: Gök ve ay gibi güzel olan
Gökbay: Gök yüzlü ve zengin kimse
Gökçe: Gök rengi, göğce

Hakan: Büyük Han, Hanlar hanı (Hükümdar anlamına=Han)
Haldun: Kalp, yürek, yüreklilik
Halil: İçten, dost çok yakın arkadaş
Halim: Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
Halit: Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
Haluk: Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı
Hamdi: Hamd eden, şükreden, Allah ile ilgili
Hamit / Hamid: Şükredici, hamd edici
Hamza: Aslan, güçlü adam, heybetli, azametli. İslam tarihinde Hz. Muhammed (SAV)’in amcası. Uhud Savaşı’nda Vahşi tarafından şehit edilmiştir.
Hanefi: Allah’ın birliğine iman eden
Harun: Huysuz at, postacı, inatçı
Hasan: Güzellik, iyi davranma, iyilik
Haşim: Ezen, kıran, parçalayan
Haşmet: İhtişam, büyüklük, görkemlilik
Hayati: Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
Haydar: Aslan, çok cesur
Hayrettin: Hayır eden, hayır sahibi
Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili
Hayrullah: Allah’ın hayırlı ettiği
Hazar: Barış, bir yerde oturma hali
Hıfzı: Saklamak, korumak, hafızaya almak
Hıncal: Öc al, intikam al anlamında
Hızır: Darda kalanların yardımına koşan
Hidayet: Doğru yolu arama, yol gösterme

Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağlar topluluğu

İbrahim: İbranicede hakların babası anlamında
İdris: Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
İhsan: Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek
İldeniz: Ülkenin, yurdun denizi,
İlhami: İçine doğmakla ilgili
İlhan: Bir ülkenin egemen hanı
İlkay: Ayın ilk günlerindeki durumu, hilal
İlker: Birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek
İlyas: Mersin ağacı

Kaan / Kağan: Hükümdar, hanların hanı
Kadir: Değer, onur, incelik
Kadri: İtibar, değerle ilgili
Kahraman: Savaşta yiğitlik gösteren, cesur
Kamer: Ay ışığı
Kamil: Tam, eksiksiz, olgun
Kandemir: Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
Kasım: Bölen, kısımlara ayıran
Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi, pek sert
Kayahan: Kaya gibi sert hakan
Kazım: Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen
Kemal: Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
Kemalettin: Bilgi ve erdem sahibi

Latif: Allah’ın kulu
Levent: Dünya, varlık
Lutfi: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan
Lütfullah: Çok övülmüş, methedilmiş

Macit / Macid: Şan ve şeref sahibi
Mahir: Usta, elinden her iş gelen
Mahmut: Övgüye değer
Mahzun: Hüzünlü, duygulu, üzgün
Malik: Sahip, efendi
Malkoç: Ünlü bir akıncı soy olan Malkoçoğullarının atası Malkoç Mustafa Bey’in adı
Mazhar: Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer
Mecnun: Deli, aklı başında olmayan
Mehmet: Aslı Arapçada Muhammed, çok övülmüş anlamında
Melih: Güzel, şirin
Melik: Hükümdar, han
Memduh: Övülmüş, övülmeye değer
Menderes: Ege Bölgesi’nde bir ırmak adı
Meriç: Bulgaristan’dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca akarak Enez yakınlarında Ege Denizi’ne dökülen ırmak
Merih: Güneş sistemimizdeki 5. gezegen
Mert: Sözünün eri, sözünde duran
Mesut / Mesud: Mutlu, sevinçli, neşeli
Mete: Büyük Hun imparatoru
Metin: Sağlam, dayanıklı

Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
Nail: Ele geçiren, muradına eren
Naim: Uyuyan, uykuda olan
Namık: Yazar, yazan kişi
Nazım: Düzenleyen, tanzim eden
Nazmi: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili, düzenli
Necat: Kurtuluş, selamet
Necati: Kurtuluşa ermek
Necdet: Güçlü ve korkusuz
Necip: Soyu temiz, cömert
Necmettin: Dinin Yıldızı
Necmi: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait
Nedim: Yakın dost, samimi arkadaş
Nejat: Soy, asıl, hesap
Neşet: Yetişme, meydana gelme
Nevzat / Nevzad: Yeni doğmuş çocuk
Nezih: Temiz, pak, seçkin
Nihat / Nihad: Tabiat, huy
Niyazi: Yalvarma, yakarma
Nizam: Sıra, dizi, düzen, kural
Nizamettin: Düzenli, tertipli
Nizami: Kurallara uygun, düzenle ilgili

Ogün: Belirli gün, bilinen, beklenen gün
Oğulcan: Can oğul
Oğuz: Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü
Okan: Anlama, öğrenme
Okay: Beğenme, takdir etme
Okcan: ok gibi doğru can
Okman: okçu, ok atan kimse
Oktar: Ok taşıyıcı, ok+dar
Oktay: Çok hiddetli, kızgın
Okyar: Oku parçalayan
Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
Olcayto: Bahtı açık, talihli
Olcaytuğ: Hülagü’nun torunlarından Argun’un oğlu, İlhanlı hükümdarı

Öcal: Öc almaktan, intikal alan
Öğüt: Birine yapması ya da yapmaması gereken şeyler üzerine söylenen söz
Ökmen: Akıllı, zeki
Ömer: Dirlik, canlılık yaşam gücü
Önal: Daima önde olmak
Önay: Ayın ilk günlerindeki hali, hilal
Önder: Lider, yönetici, şef
Öner: Önde gelen yiğit, önde giden erkek
Övünç: Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç

Pars: Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, yırtıcı bir hayvan
Paşa: Bir askeri unvan, ağabey, erkek kardeş
Peker: Güçlü erkek
Polat: Sertleştirilmiş, su verilmiş demir

Rafet: Merhamet etme, esirgeme
Ragıp: İçtenlikle isteyen, özleyen
Rahman: Acıması bol olan
Raif: Acıyan, esirgeyen
Rakım: Yazan, çizen, yükselti
Ramazan: Doğruluk gösteren, adaletli davranan
Rami: Atıcı, mermi atan
Ramiz: Akıllı, zeki, işaretlerle gösteren
Rasim: Çok övülmüş, methedilmiş
Rasin: Beyaz ay, dolunay
Raşit / Raşid: Doğru yola giden
Rauf: Çok acıyan, esirgeyen
Recai: Güçlüklerden yılmayan, hızlı
Recep: Beyaz taç, gelin tacı
Refik: Arkadaş, yoldaş, eş, koca
Reha: Candan, cana yakın
Remzi: İşaret ve gizliliğe ait
Renan: İnleyen, çınlayan
Reşat: Aklın gerektirdiğini yapan
Rıdvan: Cennetin kapıcısı olan melek
Rıfat: Yücelik, büyük aşama
Rıfkı: Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili
Rıza: Hoşnutluk, memnunluk

Şaban: Kameri yılın 8. ayı
Şadi: Sevinç, neşe, mutluluk
Şafak: Güneş doğmadan az önce ufukta görünen ağartı
Şahan: Şahlar, padişahlar, oldukça büyük boylu, yırtıcı kuş, şahin
Şahin: Bir tür yırtıcı kuş
Şansal: Adını, şanını her yana duyur, şan ver
Şefik: Şefkatli
Şemsi: Güneşe ait, güneşle ilgili
Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek
Şengül: Neşeli ve gül gibi kimse
Şenol: Her zaman neşeli ol
Şeref: Onur, manen yüksek ve erdemli olmak
Şerif: Kutsal, mübarek

Tacettin: Dinin baş tacı
Taci: Taç ile ilgili
Tahsin: Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
Talat: Yüz, surat, çehre
Talip: İstekli, isteyen, talep eden
Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Tamer: Bütünüyle yiğit, tam yiğit
Tandoğan: Şafak vakti doğmuş olan
Taner: Aydınlık erkek

Ufuk: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır
Uğur: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik müjdesi
Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse
Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti
Ulu: Çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük
Uluç: Büyük Türk denizcisi Uluç Ali Paşa’nın ismi

Ümit: Umulan, beklenen şey
Ünal: Ad sahibi ol, ünlen, tanın
Ünalan: Ad sahibi olan, ünlenmiş kişi, ünü olan kimse, iyi ad sahibi
Ünalp: Ünlü yiğit
Üner: Ünlü yiğit
Ünol: Şan ol, ünlü ol
Ünsal: Her yana adını duyur
Ünver: Her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen

Vahdet: Bir ve tek olma
Vahit / Vahid: Tek, bir
Vargın: Giden, varan
Varol: Var olmakla ilgili, yüceltme ünlemi
Vecihi: Soylu, asil
Vedat: Dostluk, sevme, sevgi
Vefa: Sözde durma
Vehbi: Allah vergisi
Veli: Sahip, eren, ermiş
Volkan: Yanardağ
Vural: Vurarak al, vurup al

Yağan: Yağmur, kar, yağış
Yahya: Meryem Ana’nın amcasının oğlu olduğu söylenen bir peygamber
Yakup / Yakub: Bir peygamber adı
Yalçın: Düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik
Yalvaç: Allah’ın habercisi, Allah elçisi
Yaman: Güç etki ve beceriklilik sahibi
Yamaner: İş bilir yiğit, becerikli yiğit
Yasin: Kuran-ı Kerim’de bir surenin adı
Yaşar: Doğan çocuğun ölmemesi için konulan adlardan
Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
Yener: Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
Yetkin: Olgunlaşmış, kemale ermiş
Yıldıray: Ayla ilgili, yıldır yıldır parlamak ay gibi
Yıldırım: Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması
Yılmaz: Hiçbir şeyden korkup çekinmez
Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
Yunus: Bir takım yıldızının adı, denizde yaşayan bir memeli türü
Yurdakul: Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
Yusuf: Eklenecek, ilave edilecek
Yücel: Yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, büyük ol, ulu ol
Yüksel: Manevi anlamda yüce ol anlamında

Zafer: Savaş ve uğraşla elde edilen başarı, sonuç
Zeki: Akıllı olan
Zihni: Zihnin gücüyle, kavrayışla ilgili
Zikri: Zikirle, ayinle, ilgili, zikreden
Ziya: Aydınlık, ışık

Son dönemlerde popüler en güzel erkek bebek isimleri

Acun: Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren
Afşar: Eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han’ın oğullarından birinin adı, Türkmenlerin bir boyunun adı

Barkın: Gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan
Bartu: En eski Türk hanlarından birinin adı

Candaş: Can yoldaşı, arkadaş, dost, sevgili
Cankat: Cana can kat katmaktan buyruk, ailemize can katasın

Çağa: Küçük çocuk, yavru, küçük kuş yavrusu
Çağ: Başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan, kimi zaman birkaç
Çağıl: Çağ ile ilgili, çakıl
Çağın: Çağda olan, çağa uyan, çağa uygun, çağın olan
Çağrı: Birini bir yere çağırma, davet

Değer: bir şey için kararlaştırılan, biçilen fiyat, bir şeyin ya da bir kimsenin taşıdığı yüksek nitelikler
Demir: Bildiğimiz demir metali
Doruk: Zirve

Ege: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı
Ekin: Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali, kültür
Emek: Bir işin yapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun ve özenli çalışma, çaba harcama

Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki her şeyi gösteren
Feza: Gökyüzü, uzay

Genco: Genç olmaktan genç o anlamında
Genç: Yaşı ilerlememiş olan, yaşlı olmayan, canlı, dinç

İlke: Kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, uyulması gereken davranış kuralı
İmre: Dost, arkadaş, ağabey
İlter: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, ülkesini seven, yurtsever

Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
Kayan: Kayma işini yapan, akar gibi yer değiştiren, kayıcı, kayarak giden akarsu, sel, çığ
Kayra: Allah’ın yardımı, Allah’tan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

Mengi: Mengü, bengi
Mengü: sonsuza değin yaşayacak olan, ölümsüz, bengi
Mengüç: Güçlü ben, men + güç

Oben: Erkek deve
Ogan: Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş, güçlü, yiğit
Oflaz: Çok güzel, güzel olduğu için sevilen

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar
Pamir: Orta Asya’da yükseltilerle dolu kütle, yayla

Tan: Güneşin doğmasından önceki zaman, şafak
Tanay: şafak kızıllığının ayı, şafak vaktinin ayı

Ulaç: Bağlaya, bağlayıcı, bağlaç, yaşama bağlayan çocuk
Ulaş: Varmak, ardından koşup yetişmek anlamına gelen ulaşmaktan buyruk yetiş, eriş

Ünay: Ünlü ve ay gibi kimse, ünü olan ay
Ülke: Bir devletin egemenliği altındaki toprak ya da toprakların tümü, yurt

Yağız: Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları, Oğuz beylerinden biri
Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su
Yalım: Alev, ateş uzantısı
Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade, gösterişsiz, süssüz
Yamaç: Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı

Nadir görülen en güzel erkek bebek isimleri

Adal: İyi bir ün kazan, adın yayılsın

Baler: Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit
Balı: Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya’da bulunan Balı eren
Barın: Güç, baran, Moğol döneminde Orta Asya’daki büyük Türk boylarından birinin adı

Celasun: Gürbüz, yiğit, bahadır, genç yiğit

Çamer: Çam ağacı gibi güzel ve yiğit

Demiröz: Özü demir gibi sağlam olan
Dengiz: Deniz

Edgü: İyi
Ecer: Güzel, yeni acar
Enç: Güvenilir kimse, erinçli kişi

Ilgar: Akın
Ilgıt: Esinti ve akış için kullanılan ve “yavaş yavaş” anlamına gelen “ılgıt ılgıt” ikileme ve belirtecinden esinti, akış

İlbay: Bir ilin, bir obanın yöneticisi
İltan: Ülkenin ışığı
İltekin: Ülkenin şehzadesi

Jiyan: Kızgın, hısımlı

Kaner: Kanlı yiğit
Karan: Karanlık
Karer: Yağız yiğit

Nadi: Bağıran, haykıran
Nafiz: İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen
Nesim: Hoşa giden hafif rüzgar

Odkan: Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan
Okbay: Ok gibi doğru ve varsıl kimse
Okgüç: Ok gibi doğru ve güçlü

Refet: Aydınlık gece

Ulun: Ucunda temreni olmayan ok, sivri demirsiz ok

Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yengi: Üstün gelme, yenme, utku, zafer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzellik

Diyet

Anne - Bebek