Kekemelik hangi yaşlarda ortaya çıkar?

Kekemelik hangi yaşlarda ortaya çıkar?

Kekemelik, çoğunlukla çocuklarda dil gelişiminin erken dönemi olan 2-6 yaş aralığında ortaya çıktığı gibi az da olsa bazı durumlarda okul döneminde ve yetişkinlikte de görülebilmektedir.

Kekemelik, genellikle dil gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıkar (2-6 yaş). Bazı durumlarda, okul çağında, nadiren yetişkinlikte de ortaya çıktığı görülebilir. Çocukluk hastalığı olarak bakılır.

İstatistiklere göre yarıya yakını kendiliğinden geçer, diğer yarısı kalır.

Kekeleyenler içinde bir kaç hafta, bir kaç ay süren ve geçenler vardır. Geçmeyip kalanlar yaklaşık % 50 civarındadır.

Kekemeliğin % 75 kadarı 3,5 yaşından önce başlar. Erkeklerde daha sık rastlanır. Erkeklerde rastlanan kekemelik küçük yaşlarda 1/2 oranındadır. İlkokulda bu oran 1/5 olarak değişir.

Kızlarda kekemeliğin spontan iyileşme durumu erkeklere oranla daha fazladır.

Batı kültüründe okul nüfusunun % 10’ unda kekemelik görülmektedir.

Uzakdoğu ve Doğu Asya ülkelerinde de sayılar aynıdır. İlkel kavimlerde ise bu oran aynı hatta daha fazladır.

Davranış standartlarının yüksek olduğu toplumlarda kekemelik fazla, kriter davranış standartlı, çocuktan beklenti, rekabet anlayışı fazladır. Daha toleranslı, rekabet ve cezanın az olduğu toplumlarda kekemelik daha az görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzellik

Diyet

Anne - Bebek