Vücudun enerji merkezleri

Evrendeki her şey enerjinin farklı boyutlarıdır. İşte kozmik bilim, akılları gözlerine inenlere bunu göstermeyi amaçlamaktadır. Kozmik bilime göre, vücudumuzda var olduğu kabul edilen enerji merkezleri, yaşam enerjisinin çeşitli şekillerini alır, dönüştürür ve dağıtırlar.

Bunu biraz daha geniş izah edersek; vücuttaki enerji merkezleri, yaşam enerjisini kanallar yoluyla insanın enerji bölgelerinden, çevresinden, evrenden ve tam enerji yapılarından alırlar.

Bedenin yaşaması için gerekli olan frekanslara dönüştürüp, içimize akmasını sağlarlar. Bu merkezler ayrıca çevrelerine de enerji verirler. Dolayısıyla daha önce de belirtildiği gibi; insanlar, yerküre, evren ve bunların hepsi kozmik enerji vasıtasıyla karşılıklı bir ilişki içindedir.

Vücuttaki 7 enerji merkezi enerji iletişimindeki ahenk

İnsan ve çevresi arasındaki enerji iletişimi, yaratılıştan gelen bir ahenk içindedir. Ancak bugün dünyayı çevreleyen ve koruyan ozon tabakasının delinmesi, çevrenin, havanın, suların, ormanların sorumsuzca kirletilmesi gibi sebeplerle, karşımıza birçok doğal felaketin çıkması normal görülmelidir. Enerji titreşimleri kendilerini değişik frekanslarda gösterirler.

Enerji, çok yoğundan çok safa doğru değişen seviyelerde veya hızlarda titreşir. Mesela düşünce; kendini çok hızlı değiştirerek, çok yüksek oranda titreşen saf bir enerji biçimidir. Sevgi, bitmez tükenmez bir enerji kaynağıdır. Gülümseyen insan etrafına enerji yayar.

Vücudumuzun enerjisini artırmak için, evrenden gelen enerjiyi kabul eden enerji merkezlerimizin açık tutulmasına çalışmak çok önemlidir.

Kozmik bilimde hastalıklar her zaman enerji merkezi seviyesindeki bir enerjinin tıkanması olarak izah edilir. Bu konuda; enerji ve yaşama isteği arasındaki ilişki, çok belirgindir. Heyecanlanan bir insanın enerjisi artar ve o kişi canlanır.

Yaşama isteği insanı normal bir birey haline getirir. Yaşama isteği aşırı derecede ise, kişi olağanüstü bir kişilik sergiler. Pozitif düşünce de bu konuda etkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzellik

Diyet

Anne - Bebek