Meme kanseri ile selülit ilişkisi

Endometriyozi Nedir

Rahimin iç yüzünü kaplayan endometriyum dokusunun anormal bir durumudur ve büyük bir olası­lıkla yumurtalıklara fallop borularıyla ulaşır. Hastalık genel­likle otuz yaşın üstündeki kadınlarda görülür. Yumurtalıklar­da bulunan endometriyum dokusu yapışıklıklara yol açabile­ceği için kısırlık belirebilir.

Belirtileri: Özellikle menstrüasyon sırasında şiddetli ağrı olur, aynı zamanda aşırı kanama da görülebilir.

Tedavisi: Ameliyat gereklidir. Genç kadınlarda kısırlığa ola­nak sağlamamak için görev yapabilecek sağlam yumurtalık do­kusunun bırakılmasına çalışılır, ama yaşlılarda yumurtalıkla­rın alınması gerekebilir.

Meme kanseri, Memede Kanser

Oluşum nedeni genellikle bilinmez. Belirtileri: Ağrılı ya da ağrısız sert bir kitlenin varlığı ya da meme ucundan kanlı ya da temiz bir akıntının gelmesi açık belirtilerdendir. Kanserli olan meme tarafındaki koltuk altı lenf bezleri şişer. Tümörün üstüne rastlayan deri pürtüklüdür. Genel görünümde, bu tip kanser, meme ucu egzamasına benzer.

Süreci: Meme içinde oluşan kitlenin büyümesi çok ağırdır. Çok ender vakalarda hızlı bir gelişim görülebilir. Tedavi edil­mediği takdirde lenf sistemi ve kan dolaşımıyla yayılarak özel­likle omurga ve pelvis kemiklerinde ikincil odaklar gösterir. Bu bölgelerdeki belirtiler asıl hastalığı hatırlatır cinsten de­ğildir.

Meme Kanseri Tedavisi: Hastalığın geçirdiği evrime bağlı bir tedavi yönte­mi vardır. Erken tedavide meme tamamen alınır. Genellikle va­kalar ilerledikten sonra doktora başvurulduğu için, koltuk altı lenf bezleri, meme altı kasları da memeyle birlikte çıkartılır. Erken teşhis edildiği takdirde yalnızca meme çıkartılır ve rad­yoterapi uygulanır.

Korunma Yolları: Memede hissedilebilecek en küçük sertlikte doktora gitmeli ve hastalık varsa, erken teşhisi yapılmalıdır. Memenin çıkartıldığı durumlarda, kadının belirli aralıklarla doktora gitmesi ve muayene olması, hastalığın tekrarlayıp tek­rarlamadığının saptanması gerekir.

Sellülit, Selülit

Dokulardaki iltihap yerelleştirilmediği takdirde çevredeki bağdokusuna yayılabilir.
Belirtileri: Giderek genişleyen, portakal görünümlü şişlik­ler, şiş yerde ağrı, deri üzerinde kırmızı çizgiler belli başlı be­lirtilerdir.

Tedavi: Septisemiye yol açabileceği için hiç vakit geçirme­den tedavi yönüne gidilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzellik

Diyet

Anne - Bebek