Kolorektal kanser ve metastaz nedir?

Kanserin yinelediğini ya da yayıldığını duymak yıkıcı olabilir. Er­ken yakalanan kolorektal kanserin yayılma olasılığı çok daha azdır. Lokalize evre I kanserlerin %5′inden ve evre II kanserlerin %15-20’sinden azında yineleme olur.

Yineleme oranı evre 3 kanserler için %40-60′a çıkar. Kolorektal kanser tanısı yeni konanlar arasında yaklaşık %20’si kanser keşfedilene kadar evre IV’e gelmişnr ve kan­ser metastaz yapmıştır.

Kolorektal kanser, tedavinin ardından herhangi bir zamanda yine­leyebilir. Genel olarak tedaviden sonra ne kadar uzun laman geçmiş­se yineleme olasılığı o kadar azalır. Yineleme oranının en vüksek ol­duğu dönem tedaviden sonraki iki yıllık süredir ve yineleme durumla­rının %90′ı tedaviyi izleyen dört yıl içinde görülmektedir.

Kolon kanserinde hastalık genellikle ameliyat edilen bölgede yine­lemez. Rektal ameliyatta yineleme riski çok daha büyüktür, çünkü tümörün alınması ve tüm kanser hücrelerinin temizlenmesi rektal bölgede kolona göre daha zordur.

Karaciğer ve Metastaz

Metastaz daha çok, tümör kolon veya barsak duvarı katmanlarını aşmış ve kana bedenin uzak bölgelerine taşınabilecek hücreleri bırakmış olduğunda görülür. Metastazın en sık görüldüğü yer karacığerdir: Ko­lorektal kanseri olanların yaklaşık %50’sine karaciğer Metastazı tanısı konacaktır.

Aslında pek çok durumda kanserden etkilenen tek organ karaciğerdir. Kanserin metastaz yapabileceği diğer bölgeler arasında akciğerler, iskelet sistemi ve karm boşluğu yer alır. Sinir sistemi (beyin dahil) ve diğer bölgeler de etkilenebilir, ama bu daha ender görülür.

Metastaz yapan ya da yineleyen kolorektal kanser zor bir durum­dur, ama genellikle tedavi edilebilir. Yineleme, lokal ya da ameliyat bölgesine yakın bir yerde ortaya çıkabilir ve ikinci bir ameliyatla kontol altına alınabilir.

Çoğu zaman yayılma diğer organlara ve bedenin diğer bölümleri­ne doğrudur. Bu gibi durumlarda bazen ameliyat seçenek olabilir, an­cak çoğunlukla kemoterapi ve/veya radyasyon tedavisi gerekir. Yine­leyen kanser alınamayacak durumdaysa, iyileşme olasılığı pek yok­tur; tedavide yaşamı uzatma ve belirtileri hafifletme üzerine odakla­nılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzellik

Diyet

Anne - Bebek