Varisin nedenleri ve görülme sıklığı

Toplumun birçok kesimini etkileyen fakat ya farkında olmadıkları için veya çözümünün olmadığı kanaatinde olduklarından tedavi ettirilmeyen varislerin; ağrı, şişme, gece krampları, yorgunluk, yanma, kaşıntı, huzursuz ayak sendromu şeklinde belirtileri vardır.

Bacaklarda yüzeysel toplardamarların düzensiz bir biçimde uzayarak büklümlü genişlemesi ve kıvrımlar oluşturması varis olarak adlandırılır. Varis sözcüğü Latince Varix (kıvrım yapmış damar) kelimesinden türetilmiştir.

Varis, insanlık tarihinin çok eskilerine uzanan bir sorun olarak günümüze kadar gelmiştir. Varislerde cerrahi tedavi eski Romalılar döneminde, skleroterapi 1860 yılında Pravaz tarafından uygulanmaya başlamıştır. Lazerle varis tedavisi ilk kez 1980’li yıllarda başlayarak günümüze ulaşmış bir başka tedavi yöntemidir.

Toplumda yaş gruplarına göre %4,5 – %55 sıklıkta görülen varisin, Türkiye’de etkilediği düşünülen kişi sayısı yaklaşık 10 milyondur. Bu varisli toplum kesiminin birçoğu ya farkında olmadıkları için veya çözümünün olmadığı kanaatinde olduklarından tedavi arayışı içinde değillerdir.

Bu kişiler en azından kozmetik/psikolojik veya diğer uçta ağrı, şişme, gece krampları, yorgunluk, yanma-kaşıntı, huzursuz ayak sendromu (bacaklarda sürekli yorgunluk ve zaman zaman ağrı ile kendini gösteren şikâyetler topluluğu – bu hastaların birçoğu depresyon ilaçları kullanırlar), ciltte renk değişikliği, kanama, tromboflebit, bacakta ülserler gibi yaşam kalitesini etkileyen yakınmalarla gündelik yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar.

Toplumda sadece yaşlı hanımlarda görülür düşüncesinin yanlış olduğu, ergenlik çağında başlayabilen ve erkeklerde de olmak üzere her yaş gurubunda ve cinsiyette rastlanıyor olmasının bilinmesi tedavide geç kalınmaması açısından çok önemlidir.

Yaşam kalitesini etkileyen bir hastalık olan varis, konusunda uzman hekimlerce aynı çatı altında günümüz güvenilir ve etkin teknolojilerini her hastada kişiye özel kombinasyonlarla uygulanmasıyla artık çözümü olan bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir.

Türkiye’de, 1997’den beri Variste Hibrid Tedavi olarak adlandırdığımız bu yaklaşım ile sonuçları yüz güldüren, bacaklara özgürlük vaad eden bir teşhis, tedavi ve eğitim merkezi olmaktan gurur duyuyoruz.

– Yaş gruplarına göre % 4,5 – % 55 sıklıkta görülür.
– Türkiye’de etkilediği kişi sayısı yaklaşık 10 milyondur.
– Kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazladır.
– Kadınlarda gebelikte oran 2-3 kat daha artmaktadır.
– Çevremizdeki her beş kişiden biri varislidir.

Varisin başlıca nedenleri

– Genetik, ailesel geçiş,
– Obezite,
– Kadınlık hormonu taşıyor olmak veya tedavi için hormon kullanmak,
– Doğum kontrol hapı kullanmak,
– Gebelik (özellikle çok doğum yapmış olmak),
– Yaş: Her yaş gurubunda görülebilse de ileri yaşlarda görülme sıklığı artar,
– Yaşam Tarzı: Uzun süreli sabit oturuşlar veya sabit ayakta duruşlar,
– Mesleki: Öğretmen, iş adamı/kadını, pilot/hostes, doktor/hemşire, sekreter, memur, ev kadını gibi mesleki pozisyon hatalarından,
– Flebit gibi damar iltihaplanmaları sonrası,
– Derin Ven Trombozu nedeniyle olan damar hasarı,
– Travma: Bacaklara yönelik ameliyata veya kazalara bağlı hasarlardan,
– Tümorler,
– A-V şantlar.

Varisin görülme sıklığı

– Bacak varisleri muayenehane pratiğinde en sık karşılaşılan damar hastalığıdır.
– Yetişkin nüfusun % 15-20 sini etkiler.
– Kadınlarda erkeklere oranla 2-4 kat daha fazla görülür.
– Ailesel geçiş oranı ırk ve bölgelere göre % 60-85 arası değişir.
– 20-70 yaş arası kadınların %55’ i varislerden şikayetçidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzellik

Diyet

Anne - Bebek